PRESENTACIÓ EN FITUR

Hemeroteca, Noticies

24/01/2022

La regidora de Turisme Inmaculada Pérez Juan va presentar en FITUR, en el pavelló de Patronat Costa Blanca, els eixos estratègics del nou pla director DTI 2022-2025. Inmaculada va desglossar, a assistents i premsa, els principals àmbits de treball per als pròxims anys, resultat del treball realitzat amb la consultora encarregada de la redacció del pla (Kalmas Gestió Empresarial) i de les aportacions dels diferents tècnics dels departaments municipals, així com dels grups de treball amb empresaris locals.

La regidora va incidir en la importància de la posada en marxa de les accions recollides en el pla director DTI, que permetran al municipi de Mutxamel posicionar-se com una destinació tecnològica i que adapta la seua oferta turística a la demanda dels nous perfils turístics, com és el cas dels nòmades digitals. Línia de treball sobre la qual es pretén atraure a este perfil d’usuari, a través del centre de cotreball “HUBITAT”, centre d’emprenedoria de referència a la comarca.

Es treballarà, a més, en la posada en valor dels recursos naturals i gastronòmics del municipi, digitalitzant l’oferta turística i incorporant la tecnologia per a la gestió i optimització dels recursos turístics que permeten als turistes gaudir d’una millor i més segura experiència. Fet que reforça la política de “Destinació Segura” iniciada pel consistori des de l’aparició de la pandèmia.

La regidora va compartir la presentació amb altres poblacions de la província d’Alacant que també estan treballant en clau intel·ligent la seua gestió turística. Este pas és molt important per a una destinació com Mutxamel ja que li permetrà treballar en xarxa amb altres municipis de la província i de la Comunitat Valenciana per a optimitzar recursos i millorar el posicionament de la destinació en l’àmbit nacional i internacional.