PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL COS DE POLICIA LOCAL DE MUTXAMEL 2022-2024

23/11/2021

L’alcalde de l’Ajuntament de Mutxamel, Sebastián Cañadas Gallardo, i l’intendent cap de la Policia Local de Mutxamel, Carlos Pomares Ramón, han presentat davant membres de la corporació municipal i tècnics responsables de diferents àrees municipals el Pla Estratègic del Cos de Policia Local de Mutxamel, per als anys 2022 al 2024. Este pla s’elabora després d’una anàlisi de la situació actual en què es troba este cos de seguretat, així com de les necessitats que sorgiran i les formes en què han de ser ateses. En este sentit s’han elaborat sis eixos estratègics: Consolidació de l’organització, Policia de Proximitat, Seguretat Ciutadana, Protecció Mediambiental i Urbanística, Seguretat Viària, Transports i Mobilitat, i Formació, dels quals depenen diversos objectius i accions que seran programades i avaluades en atenció a un cronograma, entre les quals destaquen la posada en marxa del Servei de Policia Judicial de Trànsit i Mobilitat, el Servei d’Agent Tutor, o la implantació d’eines d’intel·ligència artificial a través de la instal·lació d’una xarxa de càmeres per al control del trànsit en el terme municipal, embrió d’un projecte d’integració de solucions Smart-city. També concedix una gran importància a la coordinació amb altres cossos policials tant de l’àmbit estatal, com d’altres municipis, a fi de fer un reforç comú de la seguretat.

La planificació ha tingut en compte el creixement previst del nombre d’habitants, de la seua activitat econòmica, industrial i de serveis en general, i l’especial dinamisme que té esta població per la seua interconnexió amb altres importants nuclis de població de la comarca, i pretén millorar l’atenció al ciutadà en totes aquelles preocupacions que existeixen en matèria de seguretat, i oferix un servei continuat i de qualitat.