Obert durant un mes el període de consultes perquè la ciutadania participe en l’Estudi de Paisatge de Mutxamel

La població disposa del projecte, explicat en un vídeo, i pot emplenar una enquesta on es valora l’estat dels principals paratges de Mutxamel

13 de juny de 2022

L’Ajuntament de Mutxamel ha posat en marxa el període de participació perquè la ciutadania realitze les seues aportacions sobre l’Estudi de Paisatge de Mutxamel, un document que acompanyarà al Catàleg de Proteccions de Mutxamel, actualment en tramitació. Aquesta fase participativa va arrancar el mes de maig passat amb una sessió informativa, oberta al públic i celebrada en el Centre Social ‘José Bernabéu Alberola’, a la qual ara segueix la possibilitat de participar directament en l’elaboració del projecte a través de diverses eines posades a la disposició de la ciutadania per l’Ajuntament de Mutxamel. Aquest període de participació pública s’estendrà durant un mes.

Entre aqueixos documents destaca la memòria del Taller Participatiu Estudi del Paisatge de Mutxamel, un compendi de més de 60 pàgines amb tota la documentació necessària, al qual es pot accedir des del següent enllaç.

D’altra banda, la sessió informativa s’ha resumit en un vídeo, on es poden conéixer les intervencions del regidor d’Urbanisme, Vicente Gomis, i de Javier Jerez, component de l’equip redactor de l’Estudi del Paisatge de Mutxamel.

https://youtu.be/PSg4Zh87Ttg

En aquest vídeo, enllaçat amb el canal de Youtube de l’Ajuntament de Mutxamel, es faciliten les pautes per a poder emplenar una enquesta amb una cinquantena de preguntes de resposta voluntària. El qüestionari tracta les unitats de paisatge i para esment a les diferents zones naturals de Mutxamel i els seus recursos paisatgístics i d’interés ambiental. Pots accedir a l’enquesta a través dels següents enllaç, tant en castellà:

https://forms.gle/dNjHrEmnxyYYZn1Z7

Com en valencià:

https://forms.gle/tftGQxRRLihHU2a9A

L’enquesta estarà disponible durant un període de temps d’un mes. La recomanació dels promotors d’aquest Estudi del Paisatge és que les persones que desitgen participar emplenant l’enquesta, primer acudisquen, en la mesura que siga possible, a visitar aqueixes zones naturals, per a poder conéixer in situ el seu estat i, per tant, aportar una valoració amb coneixement de causa.

 

Participació real

L’objectiu principal d’aquesta fase participativa és implicar la població, associacions i societats mercantils de Mutxamel a prendre part en els instruments d’ordenació, gestió i protecció del paisatge en ocasió de la tramitació del Catàleg de Proteccions de Mutxamel. En concret són objectius d’aquesta fase de consultes:

• Participació real dels ciutadans en els processos de planificació paisatgística, possibilitant la interacció entre els ens públics i la població referent a la protecció i millora del paisatge local.

• Informar del procés de redacció del Catàleg de Proteccions i de les seues implicacions paisatgístiques.

• Conéixer els principals problemes paisatgístics i aspectes que produeixen la pèrdua de qualitat visual en el terme municipal.

• Definir i jerarquitzar els Recursos Paisatgístics del municipi i la seua Problemàtica específica fonamental.

• Incorporar la informació sobre el paisatge local que aporten els participants i conéixer les seues preferències.

• Detectar les zones necessitades de millores perceptives.

Per a resoldre qualsevol dubte, sobre aquest tema es pot consultar amb la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mutxamel.

Assud de Sant Joan