Noves incorporacions a l’Ajuntament de Mutxamel, gràcies a una subvenció concedida per Labora: Programes EMERGE i EXPLUS anualitat 2022

Hemeroteca, Noticies

Noves incorporacions a l’ajuntament de mutxamel, gràcies a una subvenció concedida per labora: programes emerge i

El passat 1 de setembre es van incorporar a treballar un total de 10 treballadors gràcies als programes destinats a la contractació de persones desocupades del nostre municipi. Les subvencions han sigut concedides gràcies al LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Pel que fa al programa EMERGE es tracta d’un programa de subvenció d’iniciativa social, destinada a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d’accions en plans o procediments d’emergència en l’àmbit forestal.

Es tracta d’un programa finançat amb fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per a la contractació d’1 capatàs i 3 peons forestals, durant 8 mesos a jornada completa. L’objectiu de les contractacions està relacionat amb la realització d’actuacions que tenen com a objectiu principal mitigar i reduir un risc contemplat en un pla o procediment d’emergències de les CV en el seu àmbit local i, de manera especial, la reducció de riscos poblacionals derivats dels incendis forestals, mitjançant accions que afavorisquen la intervenció dels mitjans d’extinció.

La subvenció ascendix a un total de 74.133,61€ i es destina al finançament dels costos salarials, inclosa la cotització a la seguretat social, de les persones desocupades.

Quant al programa EXPLUS, es tracta d’un programa que incentiva la contractació de persones desocupades de 30 anys com a mínim per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem experiència plus) i el seu objectiu específic és millorar l’accés a l’ocupació i a mesures d’activació de tots els demandants d’ocupació. En particular de les persones desocupades de llarga duració, els grups desfavorits en el mercat laboral i de les persones inactives. Esta actuació és susceptible de finançament en un 100% per la Unió Europea a través del programa operatiu del FSE Plus 2021-2027 o per qualsevol altre fons de la Unió Europea.

Gràcies a la subvenció s’ha contractat 6 aturats amb una jornada completa durant un període de 12 mesos.

La subvenció ascendix a un total de 129.023,98€ per als 6 programes següents:

  • Participació en la implantació de mesures d’estalvi i millora de l’eficàcia de l’enllumenat públic a Mutxamel (1 oficial electricista).
  • Programa de suport i seguiment escolar amb menors en situació d’inadaptació escolar i/o social (1 treballador social).
  • Suport per a actuacions d’activació, promoció i dinamització empresarial (1 diplomat en ciències empresarials).
  • Elaboració de plans i mapes utilitzant aplicacions informàtiques de disseny assistit per ordinador i tecnologies gis (1 grau superior en projectes d’edificació).
  • Suport a la unitat de modernització de l’ATAC (1 auxiliar administratiu).
  • Suport a la unitat de medi ambient i agricultura en la implantació dels plans de sostenibilitat (1 auxiliar administratiu).
imagen noticia
imagen noticia