Nova línia d’ajudes per a impulsar l’emprenedoria a Mutxamel

Fins al 30 de setembre, els emprenedors que van iniciar la seua activitat en tot el terme de Mutxamel a partir de 2021 podran rebre una ajuda màxima de 2.000 euros

9 d’agost de 2022

L’Ajuntament de Mutxamel ha llançat un nou pla de suport i impuls a l’emprenedoria de Mutxamel. Si des de fa unes setmanes, ja està obert el termini per a sol·licitar ajudes per a millorar, de manera específica, l’activitat comercial del barri del Ravalet, ara la línia de suport impulsada per la Regidoria del Promoció i Desenvolupament Econòmic, que dirigeix l’edil Antonio Sola, es dirigeix de manera genèrica a tots el col·lectiu emprenedor que ha obert els seus negocis, dins el terme municipal de Mutxamel, a partir de l’any 2021. Per impulsar la creació de noves activitats l’ajuda que ofereix l’Ajuntament és d’una quantia màxima de 2.000 euros.

En tots dos casos, tant per a dinamitzar l’activitat comercial del Ravalet com per a fomentar l’emprenedoria en tot el municipi, el termini per a sol·licitar ajudes finalitza el 30 de setembre. La sol·licitud es pot realitzar de manera telemàtica, en la seu electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel, on s’ha d’incorporar una memòria normalitzada explicativa de despeses amb factures; factures, justificants de pagament o pressupostos, ajunte la resta de documentació indicada en les bases. L’ajuda es concedeix per a despeses ocasionades des de l’1 de gener de 2021 o previstos realitzar fins al 30 de novembre de 2022.

Els beneficiaris de les ajudes poden ser persones físiques o jurídiques, vàlidament constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud, que sent pimes, micropimes o autònoms exercisquen les seues activitats empresarials, comercials o professionals en l’àmbit territorial del municipi de Mutxamel i complisquen els següents requisits:

• Trobar-se d’alta en l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat corresponent a data de presentació de la sol·licitud.

• L’inici de l’activitat s’haja produït des de l’1 de gener del 2021.

• El desenvolupament de l’activitat es trobe en el terme municipal de Mutxamel, o en absència d’aquest, el domicili fiscal que figure en el terme de Mutxamel.

• Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com no tindre deutes pendents amb l’Ajuntament de Mutxamel.

Les despeses subvencionables són tots aquells ocasionats per la posada en marxa de l’activitat així com els originats pel funcionament d’aquesta, inclosos les despeses de cotitzacions de l’emprenedor o l’emprenedora al Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Pots consular les bases completes en aquest document:

En opinió del regidor de Promoció i Desenvolupament Econòmic, Antonio Sola, aquestes línies d’ajuda “són molt útils per a tot el teixit empresarial local, especialment per als emprenedors als quals els pot vindre molt bé aquestes aportacions econòmiques que ofereix l’Ajuntament de Mutxamel. A més, les persones que sol·liciten ajuda per a emprenedors a l’entorn del Ravalet, poden sol·licitar les que són per a emprenedors situats en tot el terme municipal. Poden sol·licitar les dues, per la qual cosa els ingressos extres poden ser majors”.

L’edil recorda que de les campanyes impulsades per la Regidoria del Promoció i Desenvolupament Econòmic, el Pla de Suport i Impuls a l’Emprenedoria dirigida a l’entorn del Ravalet està dotat amb 25.000 euros, mentre que la campanya a favor del sector comercial i professional en tot el municipi disposa d’altres 35.000 euros. “Són un total de 60.000 euros en ajudes, per la qual cosa anime al col·lectiu emprenedor a sol·licitar aquesta ajuda abans del 30 de setembre d’enguany”, ha afegit el regidor Antonio Sola.