L’Ajuntament de Mutxamel percep 24.470,00€ de subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant per la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius

Agricultura, Hemeroteca, Noticies

Després de la publicació el mes de març passat per la Diputació Provincial d’Alacant de la convocatòria d’ajudes per a la concessió de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província

Després de la publicació el mes de març passat per la Diputació Provincial d’Alacant de la convocatòria d’ajudes per a la concessió de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms dependents i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit de l’actuació del departament de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius, l’Ajuntament de Mutxamel va concórrer a la convocatòria amb la finalitat d’aconseguir la subvenció màxima per a cofinançar el cost de diverses actuacions impulsades i susceptibles d’obtindre finançament en complir els requisits que la convocatòria indicava per a cadascuna de les línies d’actuació.
En la línia 2 “Pla de modernització de mercats municipals” es va remetre memòria valorada del cost relacionat amb l’adquisició i instal·lació de taulells i altres elements inventariables destinats a l’adequació dels 16 llocs de venda i bar-cafeteria del nou mercat municipal. Aquestes despeses van ascendir a l’import de 84.743,17€ i van ser finançats per l’Ajuntament de Mutxamel.
En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant de data 10 de juliol ha sigut publicat la resolució de les ajudes sol·licitades pels diferents ajuntaments de la província d’Alacant, i en la qual apareix la concessió de l’ajuda sol·licitada per l’Ajuntament de Mutxamel, dins del “Pla de modernització de mercats municipals” per import de 8.000 €, el 9.44% del cost de l’actuació, l’ajuda màxima a atorgar.
Aquesta resolució també contempla la concessió a l’Ajuntament de Mutxamel de les ajudes sol·licitades per l’Agència de Desenvolupament Local, en la línia 1 “Fires i altres esdeveniments comercials” per import de 7.000€ finançant en un 36.16% el cost del lloguer dels estands per a la XV Mostra d’empreses realitzada al novembre del 2022 que va suposar per a les arques municipals un cost de 19.360,00 €, i en la línia 3 de “Promoció econòmica” per import de 5.000,00 €, el 56,53% de les despeses d’organització de la V Jornades d’Orientació Formativa per a l’Ocupació realitzades el 24 de març al parc municipal el Canyar dels Portelles.
En la línia 6 “Horts urbans municipals”, sol·licitada per la Regidoria d’Agricultura, ha sigut concedida una ajuda de 3.000€, el 67.11% del pressupost de les actuacions valorades en de 4.470,00€ consistint en la instal·lació d’una tanca perimetral en els Horts Urbà municipals de “Ravel i Peñacerrada” i activitats formatives per a usuaris d’horts urbà “Tallers sobre agricultura ecològica”.
Gabinet de Comunicació Ajuntament de Mutxamel

CSP