L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL DESTACA PER LA SEUA PLANIFICACIÓ AMBIENTAL ENTRE ELS MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS

Hemeroteca, Noticies

03/07/2020

És un dels únics 6 municipis en tota la Comunitat Valenciana que ha culminat tot el procés de l’Agenda 21 Local, l’instrument de planificació ambiental de referència avalat per l’ONU

Recentment la Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria operativa en matèria mediambiental dels ajuntaments de més de 10.000 habitants durant l’exercici 2017 i els primers cinc mesos de l’exercici 2018.

Els 97 municipis que en aquell moment tenien més de 10.000 habitants en la Comunitat Valenciana van omplir uns formularis elaborats pel Tribunal de Comptes i van enviar els documents justificatius que validaven les respostes. Tota la documentació va ser remesa pel Tribunal de Comptes a la Sindicatura, des d’on es va elaborar l’auditoria.

Quant a planificació ambiental, un dels aspectes que fiscalitza l’auditoria és la implantació del procés de l’Agenda 21 Local que a Mutxamel ha sigut valorat molt positivament. De fet, dels 97 municipis fiscalitzats, el 73,2% es van adherir a la Carta d’Aalborg, que és el document formal d’inici per a implantar l’A21L, i Mutxamel és una de les 6 entitats que van finalitzar les actuacions previstes en la citada agenda, juntament amb Elx, l’Eliana, Oliva, Pilar de la Horadada i Sagunt.

Les sis entitats han passat per cadascuna de les fases d’implementació de l’Agenda 21 Local: diagnòstic inicial, pla d’acció local, pla de seguiment i avaluació, declaració ambiental i difusió, tot acompanyat d’un pla de participació social.

Mutxamel destaca, a més, per ser un dels pocs (únicament deu) que ha creat una comissió de seguiment per a avaluar el compliment de les actuacions aprovades en el pla d’acció local i ser dels que, a més de crear la comissió, ha demostrat el seu funcionament, la qual cosa només poden acreditar València, amb dos reunions durant el període fiscalitzat, i Mutxamel, amb quatre reunions.

Quant als indicadors de seguiment del pla, encara que són 19 les entitats que els tenen definits, no totes en fan un seguiment per a comprovar el compliment de les actuacions, solament Mutxamel i cinc municipis més.

Respecte a la difusió pública del procés, Mutxamel està entre els quatre únics municipis que l’han realitzada, acreditant l’ús de pràcticament tots els mitjans pels quals ha sigut fiscalitzat: actes públics, mitjans de comunicació, xarxes socials, web municipal i uns altres.

Encara que el Pla de Participació Social és un dels requisits indispensables de l’agenda 21 Local, només 48 entitats l’han desenvolupat, entre les quals està Mutxamel, com no podia ser d’una altra manera.

El Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de Mutxamel, premiat en 2015

La implementació del procés d’Agenda 21 i el treball continu del Pla d’Acció Local a Mutxamel és un fet que ja va ser reconegut en 2015 quan l’entitat va guanyar el premi Ciutat Sostenible atorgat per la Fundació Fòrum Ambiental, amb la col·laboració del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Estat actual de l’Agenda 21 a Mutxamel i el seu Pla d’Acció Local

El procés de l’Agenda 21 Local, com tota planificació estratègica, no ha d’acabar mai, de fet el Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) de Mutxamel es va aprovar en el 2011 i se sotmet a avaluació i actualització cada dos anys.

En breu es realitzarà una presentació pública de l’avaluació del PALS 2018-2019 i s’instarà als agents socials (associacions, entitats públiques, comunitat educativa, empresaris i ciutadans a títol particular) a participar en l’elaboració del pròxim pla.

La presentació i els tallers de treball es realitzaran telemàticament amb la finalitat de garantir la seguretat sanitària que exigix la situació actual, alhora que es reduïx així la petjada de carboni que generen els desplaçaments del personal assistent a les reunions presencials. No obstant això, per a qui no tinguen accés a mitjans telemàtics i estiguen interessats, s’habilitarà un espai municipal, amb aforament limitat, des d’on podran participar-hi.