LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL HA REALITZAT UN GRAN ESFORÇ PER A DONAR RESPOSTA A LES DEMANDES REBUDES

Hemeroteca, Noticies

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Mutxamel ha realitzat un gran esforç humà, material i econòmic per a donar resposta a totes les demandes rebudes en els Serveis Socials.
La pandèmia ha incrementat les demandes en els Serveis Socials i ha multiplicat els problemes per a cobrir necessitats bàsiques, ja que la pèrdua d’ocupació ha portat a moltes persones i famílies a situacions d’emergència social. En la qual els Serveis Socials d’Atenció Primària necessiten eines que els permeten ser eficaços i ràpids perquè, en l’emergència social, la rapidesa en la resposta ho és tot.
Des de la Regidoria de Benestar Social, a fi de millorar la qualitat dels Serveis Socials i l’atenció als ciutadans que hi acudixen, es posarà en marxa un nou procediment en la concessió de les ajudes d’emergència social per a la cobertura de necessitats bàsiques, que agilitarà l’atenció social i contribuirà a la recuperació del comerç local.
La mesura permetrà als Serveis Socials simplificar el procediment burocràtic i que les famílies reben amb rapidesa les ajudes concedides i que estes no es demoren.
Esta iniciativa que permetrà l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat dotarà d’anonimat a les persones i famílies beneficiàries, tot evitant l’estigmatització, ja que les ajudes seran de caràcter nominatiu; i potenciarà la normalitat perquè s’hi podrà triar en els establiments locals d’alimentació i productes d’higiene.
Les famílies que complisquen amb els requisits per a la seua concessió participaran en el seu procés de millora, mentre col·laboren amb els professionals que els informaran, orientaran i acompanyaran en el seu procés de canvi.
Els Serveis Socials d’Atenció Primària han elaborat un tríptic informatiu, que s’entregarà als beneficiaris, on es donen indicacions per a fer un ús responsable de l’ajuda així com consells per a una alimentació saludable.

Concejala Servicios Sociales