El centre de compostatge comunitari de Mutxamel genera la primera remesa d’adob orgànic

Mutxamel, 14 de març de 2024

Els centres educatius El Salvador i Manuel Antón han rebut seixanta quilos de compost per a cultivar els seus horts escolars i cuidar el seu arbratge.

El centre de compostatge de Mutxamel ha produït la primera remesa d’adob orgànic de qualitat, 300 quilos de compost, que complixen amb tots els paràmetres legals per a poder ser utilitzats en el municipi. L’àrea de Medi Ambient ha lliurat als centres educatius El Salvador i Manuel Antón seixanta quilograms de compost a cada col·legi per a poder cultivar els seus horts i cuidar el seu arbratge. Els seus integrants han participat en el projecte de compostatge comunitari, mitjançant les aportacions de matèria orgànica dels seus respectius menjadors escolars i de les restes dels esmorzars de l’alumnat. La quantitat restant serà utilitzada per l’empresa municipal “EMSUVIM” per a les tasques de jardineria que es realitzen per la zona.

El centre de compostatge comunitari es va instal·lar al carrer Alcalde José Verdú Forner, zona del Mataor, al desembre de 2018, gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació d’Alacant. Està dissenyat per a gestionar fins a catorze tones de matèria orgànica a l’any, que principalment deposita el veïnat i els col·legis de la zona. El centre es va instal·lar amb la finalitat de fomentar el compostatge com a forma de gestió de la fracció orgànica biodegradable que es genera en els domicilis particulars per a la seua posterior aplicació al sòl, una volta transformada en compost.

L’edil de Medi Ambient, Lara Llorca, ha explicat que “els residus orgànics que produïm representen quasi la mitat del pes total dels residus domèstics que es generen i que normalment van al contenidor gris i d’aquí a l’abocador, amb els problemes ambientals que això comporta. El centre de compostatge comunitari pretén reduir l’impacte ambiental i alhora educar les generacions més joves en la importància de reduir, reutilitzar i reciclar, amb la finalitat de cuidar el municipi i en conseqüència el Medi Ambient”. Ha incidit en el fet que  “si els residus orgànics es tracten correctament en els processos de compostatge es transformen en adob orgànic i no generen un problema en l’abocador, d’ací la importància de posar a les ciutats zones de compostatge comunitari, al mateix temps que la recollida a través del contenidor marró”.

Gabinet de Comunicació Ajuntament de Mutxamel

compostaje

compostaje