DADES CONTROLS DE DROGUES A CONDUCTORS

Hemeroteca, Noticies

08/06/2018

Una vegada transcorregut un any des que la Policia Local de Mutxamel començara el control del consum de drogues en conductors, s’ha pogut constatar que, de totes les proves efectuades a conductors sobre els quals existia sospites d’haver consumit drogues, realitzades en els diversos controls de trànsit duts a terme en via pública, els resultats van ser positius en un 94 % dels casos. De tots estos, una vegada remesa la mostra de saliva al corresponent laboratori homologat, es van confirmar de nou un 97 % dels casos. És a dir, de les trenta-dues anàlisis de saliva sol·licitades al laboratori, trenta-una es van confirmar com a positives en drogues. Entre les drogues més consumides es detecta el cànnabis, seguit de la cocaïna, l’heroïna i les amfetamines, i es dona la circumstància que quasi en la meitat dels casos els conductors havien consumit més d’una droga i fins i tot tres drogues diferents al mateix temps.

La detecció del consum de drogues de conductors en vies urbanes suposa una mesura molt important per a millorar la seguretat viària, tenint en compte que aproximadament un 40 % dels morts en accident de trànsit presentava en l’organisme alcohol o drogues l’any 2016, i que en els controls de trànsit s’ha comprovat que el nombre de positius de drogues és molt superior al d’alcohol. A més, el consum conjunt d’alcohol i drogues, o de més d’una droga, incrementa considerablement el risc de patir un accident.