CONTROL I VIGILÀNCIA DE MOTOCICLETES – CICLOMOTORS- – CAMPANYES ESPECIALS DGT ABRIL´23

La Policia Local de Mutxamel, ha planificat controls i vigilància de la circulació de motocicletes i ciclomotors en tot el terme municipal.

Aquesta companyia està emmarcada amb la realitzada per la DGT (Direcció General de Trànsit). Campanyes 2023.

Els controls de trànsit tenen l’objecte de comprovar la superació d’ITV, ús correcte del casc, i la resta de documentació del vehicle.

Quant al casc es comprovarà, no sols que el conductor i/o passatger porten casc, sinó que aquest estiga degudament homologat o certificat, i cordat.

Les raons que justifiquen el control d’aquesta mena de vehicles, segons estudis de la DGT, per ús inadequat del casc de protecció, són els danys irreversibles que es produeixen.

Els investigadors d’accidents de trànsit expliquen que el cervell és l’òrgan més crític a protegir de traumatismes, pel fet que els danys que es produeixen sobre aquest, ja siguen físics o psicològics, són generalment irreversibles.

Aquest pla compleix amb un dels objectius fixats per l’Alcaldia i la Prefectura de la Policia Local de Mutxamel, en la planificació estratègica aprovada per als anys 2022 al 2024, en concret en l’Eix de Seguretat Viària.

imagen noticia 1
Imagen noticia 2