Serveis i Manteniment

Recollida de brossa i neteja viària

Este servici s´encarrega d´arreplegar la brossa que tots generem i de netejar els carrers de la nostra ciutat. Es fa un gran esforç dia a dia, però no sempre es nota, i és que els carrers i els parcs són de tots, i no és més net qui més neteja, sinó  qui menys embruta.
Recollida de brossa

Tenim 650 contenidors de brossa repartits pel municipi, que s´arrepleguen 365 nits a l´any, al nucli urbà, i 363 nits a l´any (excepte la nit de Nadal i de Cap d´Any), a les urbanitzacions.

La brossa s´ha de depositar dins dels contenidors en bosses de plàstic tancades, entre les 20 i 23 hores.

Arreplega de trastos

Telefone al 900 100 030 ( gratuït ) per a sol·licitar el servici de retirada d´efectes.

També podrà sol·licitar el servici de retirada d´efectes enviant un correu electrònic a la direcció mutxamel@sav.es indicant el número de telèfon de contacte. Se li cridarà per a coordinar la retirada.

Els dies d´arreplega són els Dilluns i Dijous (no festius).

Arreplega de restes de jardineria i de poda

Telefone al 900 100 030 ( gratuït ) per a sol·licitar la arreplegada.

També podrà sol·licitar el servici enviant un correu electrònic a la direcció mutxamel@sav.es indicant el número de telèfon de contacte. Se li cridarà per a coordinar la retirada.

Els dies d´arreplega són el Dimarts, Dijous i Dissabte(no festius).

Arreplega selectiva

Tenim contenidors per a l´arreplega selectiva repartits per tot el municipi, i el material arreplegat es trasllada a les instal·lacions de reciclatge corresponents. Els contenidors es distribuïxen pel nucli urbà i les urbanitzacions més habitades.

Nombre contenidors Residu que es deposita
Paper 42 Paper, cartó, envasos de cartó, periòdics i revistes.
Envasos 38 Envasos de plàstic (botelles, bosses, films), brics, llandes, i safates de poliestiré.
No depositar plàstic que no siga d´envasos
Vidre 102 Envasos de vidrio (no ceràmica ni porcellana)

 

El criteri usat per al repartiment de contenidors en les urbanitzacions és el nombre d´habitants censats en estes, a fi de maximitzar la quantitat d´envasos arreplegats per contenidor.

Neteja viària

El municipi compta amb molts quilòmetres de vies públiques, places i zones verdes, i el servici de neteja viària s´encarrega de mantindre´ls el més net possible. Per a optimitzar el seu treball es posen a disposició dels ciutadans moltes papereres repartides per tota la ciutat.

Ordenança Municipal de neteja urbana de Mutxamel

Enllumenat públic

L´enllumenat públic juga un paper important en la ciutat, i és imprescindible perquè en horari nocturn es dispose d´un ambient adequat per a la vida ciutadana.

Comptem amb 3.000 fanals, que s´encenen 365 nits a l´any, i fem un esforç molt elevat per a mantindre una il·luminació adequada de les nostres vies públiques amb un consum elèctric respectuós amb el medi ambient. Incidim contínuament a millorar l´eficiència de les nostres instal·lacions, per a aconseguir el major estalvi energètic possible.

Disposem d´enllumenat públic de titularitat municipal en el nucli urbà i en les urbanitzacions següents:

 • Bon Any
 • Gira-sols
 • l´Horta
 • l´Almaixada
 • Ravel
 • Entredós
 • Allusser
 • Sector G

Altres urbanitzacions tenen enllumenat públic, però encara està pendent la seua recepció per l´Ajuntament, i el seu manteniment correspon a l´urbanitzador.

Espais verds, parcs i jardins

La nostra ciutat compta amb un elevat nombre de zones verdes de titularitat municipal, i la nostra missió és mantindre-les tan bé com siga possible.

Per la nostra part, fem un gran esforç per a mantindre-les en bon estat, però cuidar-les és tasca de tots, per favor col·laboreu amb nosaltres i protegiu el vostre entorn.

El manteniment d´estes zones verdes es realitza principalment a través d´una empresa contractada per a això, i compta amb 9 jardiners per a este servici.

L´adequat manteniment d´estes zones suposa regar, netejar d´herbes, tallar la gespa, adobar, podar, fer tractaments fitosanitaris, reposar plantes i arbres, netejar les fonts…, en definitiva, una gran quantitat de xicotetes actuacions, i cada una suposa un granet d´arena, que contribuïx a millorar l´aspecte de la nostra ciutat.

Un tractament diferenciat requerix el parc del Canyar de les Portelles, que és la major zona verda dins del nucli urbà, es tracta d´una àrea d´esplai amb jocs infantils i auditori, i amb gran quantitat de vegetació.

També cal destacar l´àrea recreativa de la Sabateta, adequada durant l´any 2007, que compta amb zona de berenador i jocs infantils, a la vora del riu Montnegre.

Parcel.les per la recollida de restes de poda

Ja estan en funcionament les parcel.les per la recollida de restes de poda, s’han instal.lat en les següents localizacions:

Urbanització L’Horta:

 • Carrer Ametler amb Carrer Roure.

Urbanització Rio Park:

 • Carrer Celestina.
 • Carrer Algeps amb Carrer Limonita.

Recordem que estos espais són per a ús exclusiu de particulars.