Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

En aquesta secció pot informar-se dels tràmits de Padró més frequents.

Si té algun dubte pot contactar amb l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà abans d’acudir presencialment concertant cita telefònica o enviant email a e-omac@mutxamel.org

INFORME PADRÓ

INDIVIDUAL:

Seu Electrònica

Descàrrega Automàtica en SedeElectronica des de la “Carpeta Ciutadana” (accés amb certificat digital).

CERTIFICATS DE PADRÓ

INDIVIDUAL:

Seu Electrònica

Amb certificat digital en SeuElectronica el trámite “Instancia Genérica”

Presencial

Si no ho fa l’interessat directament han d’emplenar el model de «representant»  (Model Representant)

COL·LECTIU:

Seu Electrònica

  • Amb certificat digital des de el tràmite “Instància Genèrica”.
  • Signatura del model d’autorizació (Model Autorització)
  • Còpia de los DNI/NIE/PASSAPORT EN VIGOR de tots els majors d’edat empadronats.

Presencial

Si no ho fa l’interessat directament han d’emplenar el model de «representant» (Model Representant)

CONVIVÈNCIA:

Seu Electrònica

  • Amb certificat digital DES DEL TRÀMIT “Instància Genèrica” i adjuntant emplenat el model certificat convivència (Model Certificat Convivencia)
  • Signatura del model d’autorizació (Model Autorizació)
  • Còpia dels DNI/NIE/PASSAPORT EN VIGOR de tots els majors d’edat empadronats.

 Presencial

Si no ho fa l’interessat directament han d’emplenar el model de «representant» (Modelo Representante)

ALTES I MODIFICACIONS DE PADRÓ

Presencial

Si no ho fa l’interessat directament han d’emplenar el model de «representant» (Model Representant)