Majors

Serveis per a Majors

Modificació requisitis beneficiaris Bono Oro

Seran persones beneficiàries de l’avantatge de preu especial per a transport públic, d’acord amb l’assenyalat en l’article 2 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Targeta Veí de Mutxamel, les persones titulars de la TVM Major amb ingressos mensuals que no superen 2,25 vegades el valor de l’IPREM anual actualitzat de cada exercici.

PODOLOGIA

Pilar Oliver

Sol·licitar cita en: 611503776

Dies d’atenció: tots els dilluns