Joventut

CASA DE LA JOVENTUT

La Casa de la Joventut sorgeix del desig d’oferir a la població jove de 12 a 30 anys de Mutxamel, un servei públic integral que afavorisca el desenvolupament de les persones joves i la participació juvenil.

ELS ESPAIS I SALES DE LA CASA DE LA JOVENTUT SÓN:

 • Accés gratuït a internet i ús d’ordinadors.
 • Projecció d’audiovisuals.
 • Sala d’assaig.
 • Sala d’estudi.
 • Aula de formació.
 • Sala polivalent i d’exposicions.
 • Aula Taller-Cuina.

ELS SERVEIS PERMANENTS DE LA CASA DE LA JOVENTUT SÓN:

 • Centre oficial d´expedició del Carnet Jove.
 • Punt d’informació Juvenil: Recopilació, difusió i elaboració d’informació i materials informatius dirigits a persones jóvens.
 • Tallers i assessoria laboral juvenil: Oferim a la joventut les ferramentes necessàries per a introduir-se per primera volta en el mercat laboral, a través de l’elaboració del primer currículum, carta de presentació, preparació per a les entrevista de treball, etc. L’assessoria laboral està vinculada a l’assessoria formativa en relació a l’orientació de cursos i altra formació per a la cerca activa d’ocupació i per a complementar el currículum.
 • Assessoria formativa juvenil: Servici d’orientació inicial del sistema educatiu i de les diferents possibilitats educatives amb les quals una persona jove pot comptar. Informació sobre: oferta formativa reglada i no reglada, formació professional, cursos certificats, carreres universitàries, obtenció del graduat en ESO, incloent-hi l’accés al sistema, beques d’estudi, etc.
 • Assessoria d’associacions juvenils i projectes socials nacionals i internacionals: Servici d’orientació per a la creació i gestió d’associacions juvenils (estatuts, comptabilitat bàsica, redacció i gestió de projectes, etc.) i d’orientació inicial en la realització d’iniciatives socials (cerca de subvencions, definició de la idea del projecte, etc.).
 • Orientació sobre ajudes: beques, gestions administratives, cursos, voluntariat i participació en projectes europeus.
 • Formació Juvenil: Xarrades, Tallers, i activitats d’Oci educatiu i sensibilització.
 • Coordinació, gestió i assessorament: per a la realització d’iniciatives encaminades a l’entreteniment juvenil.
 • Tallers específics amb professionals de matèries específiques i en col·laboració amb altres organitzacions.
 • Coordinació Programa de Corresponsals.
 • Espai i activitats d’Oci Educatiu: per a ús i préstec de jocs de taula, cartes, Rol, lectura i videojocs.
 • Joventut participativa: recollida d’inquietuds i suggeriments del col·lectiu.