Festes

Premis i Concursos

CONVOCATÒRIA XXXVII CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS DE MUTXAMEL 2024

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 28 de març de 2024, ha acordat aprovar la convocatòria del XXXVII Concurs per a la selecció del cartell anunciador de les festes de Moros i Cristians 2024.

El termini de presentació de les obres serà des del dia hàbil següent al de la publicació de les bases convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP nº 69 de 10/04/2024) i finalitzarà el 5 de juny de 2024.

ACCÉS  A Imatge corporativa – Ayuntamiento de Mutxamel

CONVOCATÒRIA X CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE LES FESTES DEL RAVALET 2024

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 28 de març de 2024, ha acordat aprovar la convocatòria del X concurs per a la selecció del Cartell Anunciador de la festa del Ravalet 2024

El termini de presentació de les obres serà des del dia hàbil següent al de la publicació de les bases convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 5 de juny de 2024.

ACCÉS  A Imatge corporativa – Ayuntamiento de Mutxamel

IV CONCURS DE COMPOSICIÓ DE MÚSICA FESTERA DE MUTXAMEL 2023

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 2 de febrer de 2023, va aprovar la convocatòria del VI Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel 2023, en aquesta edició serà una marxa mora.

Premis

S’estableixen tres premis:

Obra guanyadora: un premi de 2000.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.

1r esment especial: un premi de 250.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.

2n esment especial: un premi de 250.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.

Forma, termini i lloc per a la presentació de la sol·licitud

La inscripció (que ha d’anar fora del sobre tancat) per a participar en la convocatòria haurà de dirigir-se a la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Mutxamel, situada en la C/ Passeig de la Festa s/n de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h i de 17:00h a 22:00h, 03110- Mutxamel, Alacant o en la forma i llocs indicats en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 26 de maig de 2023.

Per a facilitar la inscripció al Concurs es publicarà la convocatòria juntament amb el model d’inscripció i la fitxa d’alta a tercers en la web de l’ajuntament.

CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR DE LA CAVALCADA DE REIS MAGS

Acta jurat del XXVII Concurs del Cartell Anunciador de la Cavalcada de Reis Mags

PREMI AL CARTELL ESCOLAR MIG ANY

Objectius:

  • Promocionar el “Mig any” de les festes de moros i cristians i la celebració del Miracle de la Llágrima de la Mare de Déu de Loreto.

Convocatòria XIII Concurs de Cartell Anunciador del Mig Any de les Festes de Moros i Cristians de 2024

La Junta de Govern Local, amb data 28 de setembre de 2023 ha aprovat la Convocatòria del XIII Concurs del Cartell Anunciador del “Mig Any” de les Festes de Moros i Cristians 2024.

PARTICIPANTS
Podran participar en el concurs estudiants de secundària i batxillerat, entre els 12 i 18 anys. El cartell es podrà presentar tant de forma individual com col·lectiva.

TEMA
El tema de l’obra ha d’anunciar i promocionar el “Mig Any” de Moros i Cristians, i la celebració del Miracle de la Llàgrima de la Mare de Déu de Loreto.

PREMIS
S’establix un primer premi individual o col·lectiu de 250 € (alumnat de batxillerat), un segon premi individual o col·lectiu de 250 € (alumnat de secundària) que eixiran publicats en el “Llibre de festes de 2024”. Un dels dos cartells guanyadors es triarà pel Jurat per a representar el cartell i fullet.

PRESENTACIÓ I FORMA
El termini de presentació serà del 20 de novembre al 5 de desembre de 2023 i la publicitat es realitzarà mitjançant distribució de les bases en els IES del municipi i altres poblacions pròximes a la localitat.

Els treballs es presentaran en la Casa de Cultura, situada en C/ Ramón y Cajal S/N de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h i de 17:00h a 21:00h.

El termini màxim improrrogable de presentació serà el 5 de desembre de 2023, abans de les 21.00 hores.

Cada cartell presentat anirà acompanyat de dos fitxes d’inscripció, han d’anar embalats i amb la fitxa d’inscripció apegada a l’embalatge. En la fitxa d’inscripció s’indicarà el curs escolar i Institut en el qual està matriculat.

L’ajuntament tindrà la màxima cura en el manteniment de les obres, però no es farà càrrec dels possibles trencaments o desperfectes.