Familia

Dia de la Família

19 DE MAIG CELEBRACIÓ DEL DIA INERNACIONAL DE LA FAMÍLIA

El Dia Internacional de les Famílies és una jornada de commemoració que se celebra anualment el 15 de maig des de 1994, instaurada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de setembre de 1993.

La Regidoria de Família de l’Ajuntament de Mutxamel, torna a posar en valor la importància que té la família i per extensió els diferents tipus de famílies que constituïxen la nostra societat, però que totes i cadascuna d’elles confluïxen en el més important, compartir la corresponsabilitat de la criança i les cures de tots els seus components.

familia