Suspensió tramitació i admissió a tràmit de les llicències urbanístiques relatives a la implantació d’instal·lacions d’energia fotovoltaica, així com les infraestructures d’evacuació d’energies en el Sòl No Urbanitzable

Suspensió tramitació i admissió a tràmit de les llicències urbanístiques relatives a la implantació d’instal·lacions d’energia fotovoltaica, així com les infraestructures d’evacuació d’energies en el Sòl No Urbanitzable.

Edicte Acord Plenari (pdf)