SOL·LICITUD DE PARCEL·LES EN ELS HORTS MUNICIPALS DE MUTXAMEL

T'interessa

HORTS MUNICIPALS DE MUTXAMEL

Des que en 2013 es crearen els horts municipals als Jardins de Penya-serrada, s’ha oferit a la ciutadania de Mutxamel que complix els requisits establits en l’ordenança reguladora dels horts la possibilitat de disposar d’una parcel·la per a cultivar verdures i hortalisses destinades a autoconsum.

En 2020 va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament una modificació de l’Ordenança per a permetre la incorporació de nous col·lectius a esta activitat, donada la demanda creixent dels ciutadans de disposar d’un espai a l’aire lliure on poder treballar la terra i cultivar els seus aliments.

Durant els anys 2021 i 2022 l’àrea d’Agricultura ha realitzat dos actuacions clau per a ampliar l’accés dels ciutadans als horts municipals de Mutxamel:

  • L’ampliació del nombre de parcel·les en l’Hort Municipal de Penya-serrada.
  • Creació del nou Hort Municipal de Ravel.

Qui pot sol·licitar una parcel·la en els horts municipals?

Qualsevol persona empadronada a Mutxamel, major de 18 anys, que complisca els requisits de l’article 6 de l’ordenança reguladora.

A més, també poden sol·licitar una parcel·la associacions o entitats jurídiques sense ànim de lucre que justifiquen adequadament els objectius que perseguixen amb l’ús de la parcel·la.

Quan es pot sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud es pot realitzar durant tot l’any.

L’adjudicació de les parcel·les es realitzarà per ordre cronològic de sol·licitud per registre d’entrada a l’Ajuntament fins a cobrir la totalitat de les parcel·les disponibles. Una vegada esgotades les parcel·les, es constituirà una borsa de sol·licitants, que seran cridats per rigorós ordre de presentació d’instàncies.

Com es presenta la sol·licitud?

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud i la documentació requerida en la base 6 de la convocatòria (tots dos documents es poden descarregar al final d’esta pàgina) davant el Registre General de l’Ajuntament, amb cita prèvia, o per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel (tràmit: instància general, adjuntant la sol·licitud i la documentació requerida).

Característiques de les parcel·les

1. HORT MUNICIPAL DELS JARDINS DE PENYA-SERRADA:

ZONA 1: Constituïda per 33 parcel·les de 4m d’ample per 10m de longitud (40m2). (Parcel·les 1 a 33). Estes parcel·les es reserven per a aquelles persones que en la seua sol·licitud acrediten la condició d’aturat o jubilat.

ZONA 2: Constituïda per 22 parcel·les individuals de 4m d’ample per 10m de longitud (40m2) (parcel·les 34 a 55), destinades a persones físiques sense importar la seua condició, i 6 parcel·les col·lectives de 6m d’ample per 8m de longitud (48m2) (parcel·les 56 a 61), destinades a associacions o altre tipus d’entitats.

2. HORT DE RAVEL:

Consta de 38 parcel·les individuals de 5m d’ample per 5m de longitud (25m2), destinades a persones físiques sense importar la seua condició.

Normativa reguladora

Es recomana la consulta de les normes d’ús i funcionament dels Horts Municipals de Mutxamel, que es regula mitjançant l’Ordenança d’Horts Municipals de Mutxamel,

Documents relacionats

  1. Ordenança Horts Municipals de Mutxamel
  2. Convocatòria
  3. Formulari de sol·licitud