Servei de Mediació Intercultural i Comunitària (SMIC)

T'interessa

Servicio de mediación intercultural y comunitaria

Objectiu

El Servei de Mediació Intercultural i Comunitària (SMIC) és un recurs del Gabinet Psicopedagògic de l’Ajuntament de Mutxamel amb l’objectiu principal d’afavorir la convivència intercultural i la inclusió social de la població d’origen estranger que residix al municipi.

Població destinatària

Es tracta d’un servei destinat en gran mesura a l’atenció a la població immigrada, a qui s’assessora i s’orienta en matèria d’estrangeria i accés als recursos públics i comunitaris de la ciutat, essencialment pel que fa tant a l’escolarització de menors com a la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives. Així mateix, el servei també atén població local amb llaços amb persones estrangeres, amb persones d’origen espanyol nascudes a l’estranger o bé retornades del seu procés d’emigració.

Serveis prestats

A més de l’atenció individualitzada al públic, el SMIC oferix també al Casal del Ravalet i al Centre Social José Bernabeu Alberola de l’Ajuntament de Mutxamel:

  • Mediacions lingüístiques en àrab, francès, anglès i rus, tant entre famílies immigrades nouvingudes a Mutxamel, com a professionals municipals, centres escolars, serveis de salut i altres recursos públics.

  • Cursos de formació per a professionals i població local en matèria d’estrangeria i immigració, claus culturals, comunicació i mediació interculturals.

  • Activitats i tallers en centres escolars sobre desenvolupament sostenible, diversitat ètnica i educació intercultural.

  • Xerrades i tallers per a la població immigrada sobre procediments d’estrangeria, vies i tràmits per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola, així com claus culturals i comunicació intercultural.

Recursos humans

Este servei es realitza per un tècnic en mediació intercultural de l’Associació Babelia, en contínua coordinació amb l’equip del Gabinet Psicopedagògic de Mutxamel, sota la coordinació de la treballadora social cap del Departament d’Educació, i també en col·laboració amb diferents àrees i serveis municipals, centres escolars, altres serveis públics i ONG.

Dades de contacte

Cita prèvia:

Centre Social José Bernabeu Alberola, Avinguda Carlos Soler, 64.

Telèfon: 965956440

Lloc d’atenció al públic:

Centre Cívic Casal del Ravalet, C/ Rafael Poveda Torregrosa, 6.

Telèfon: 965955696 o 965955910 (ext. 140)