Renovació d’infraestructures de clavegueram en diversos carrers del nucli urbà de Mutxamel

Noticies, Subvencions, Urbanisme

Subvenció concedida per la Diputació d’Alacant.

Convocatòria: per a entitats locals i entitats de reg per a redacció, per Diputació, de projectes en matèria de CICLE HÍDRIC. Import concedit: 6.000,00 €

 

cartel