Reforma de Vestuaris, Magatzems i Cantina en el Poliesportiu Municipal “Els Oms”

Noticies, Subvencions, Urbanisme

Subvenció concedida per la Diputació d’Alacant.

Convocatòria: Ajudes econòmiques als Ajuntament i EATIM de la província d’Alacant per a construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals. Import concedit: 57.507,89 €

 

cartel