Publicació BOP 14.06.21. Text refós de la normativa urbanística de l’Sector Bonalba

T'interessa, Tauler d'anuncis, Urbanisme

Publicació (pdf)

Plànol refós ordenació P.P. Bonalba (pdf)

Anuncio