Pròrroga de l’acord de col·laboració entre LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i l’Ajuntament de Mutxamel per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral per mitjà de la implantació del servei PUNT LABORA

Noticies

El passat 13 d’abril de 2023, Mutxamel es va inscriure en el Registre de Convenis de la Generalitat Valenciana la pròrroga de l’acord de col·laboració entre LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i l’Ajuntament de Mutxamel per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral mitjançant la implantació del servei Punt Labora, amb número de registre 0333/2023.

Pròrroga acord col·laboració