Proposta per a la prestació del servei de recollida d’animals de companyia, abandonats sense amo conegut, que transiten errants per la via pública del terme municipal de mutxamel

T'interessa
  • DESCRIPCIÓ D’APLICACIÓ DEL SERVEI
  1. El servei de recollida d’animals abandonats es prestarà 24 h, els 365 dies de l’any.
  2. En horaris de 8:00h a 20:00h, els serveis es prestaran previ avís de personal de l’ajuntament, policia local o de qualsevol ciutadà que detecte animals abandonats o errants en la via pública del seu terme municipal.
  3. Fora d’aquest horari, només s’atendran urgències a petició del personal autoritzat per l’ajuntament o de la policia local, com ara animals errants, atropellats, ferits o malalts, que puguen provocar o patir algun mal.
  4. Els animals seran recollits i transportats en vehicle legalment preparat per personal especialitzat.
  5. Les actuacions que deriven a conseqüència de la retirada d’animals sense amo, a l’efecte de control de la seua població, en zona privades, requeriran autorització municipal prèvia, procedint a coordinar el servei amb el nostre centre i sempre es realitzaran en horari laboral previ acord entre les parts afectades.
  • ACTUACIONS EN L’ALBERG D’ANIMALS
  1. Les nostres instal·lacions compten amb nucli zoològic amb codi d’inscripció REGA Núm. ES030149000102 de la GVA, amb capacitat per a diferents espècies. (entre les quals, té una capacitat per a 300 gossos i 200 gats).
  2. Els animals recollits, una vegada allotjats en l’alberg d’animals, es procedirà a passar-los el lector de microxip, per a procedeixes a la identificació i localització del propietari puga reclamar-lo, i en cas de no ser reclamat passat aqueix termini, passaran al programa d’adopció de l’alberg d’animals.

SDAD. PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALICANTE

CIF. G-03.129.145

Camino Viejo de Elche S/N

03114-ALICANTE

Telf. Albergue de Animales: 965960224

Telf. Servicio Recogida Animales: 659045593

Telf. Administración-Mercedes: 616597858

Fax. 966442584

Correu electrònic: animalesprotegidos23@hotmail.com

Recogida de animales