Projecte per a les Obres de renovació de la canonada de distribució d’aigua potable del depòsit Els Plans a nucli urbà de Mutxamel

Noticies, Subvencions, Urbanisme

Subvenció concedida per la Diputació d’Alacant.

Convocatòria: Pla d’Ajudes per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament: PLA + AIGUA 2021. Import concedit: 97.496,89 €

 

cartel