Pla local de cremes de Mutxamel

Impresos i formularis, T'interessa

El Pla Local de Cremes de Mutxamel, aprovat en 2013, té com a objectiu regular les cremes agrícoles realitzades en el terme municipal.

L’any 2019 es va revisar el Pla Local, per això les persones que vulguen realitzar cremes agrícoles, relacionades amb activitats que es desenvolupen de manera tradicional en què és necessari fer fogueres, en parcel·les del terme municipal de Mutxamel i sempre que complisquen amb els requisits establits en el Pla, han de presentar una declaració responsable de cremes.

Abans de presentar la declaració responsable en el registre de l’Ajuntament, es recomana consultar la ubicació de la parcel·la respecte al sòl forestal en el correu agricultura@mutxamel.org.

Quan es pot sol·licitar

La presentació de les declaracions responsables es pot realitzar durant tot l’any, tenint en compte que la validesa de les declaracions serà la següent:

  1. Període hivernal: del 17 d’octubre al 31 de maig: és vàlida una única declaració per a tot el període, respectant-se els dies i horaris que s’indiquen en el Pla. Sempre se sol·licitarà, almenys, una per finca.

  2. Període estival: de l’1 de juny al 16 d’octubre: la duració de la declaració serà de 30 dies naturals com a màxim, respectant-se els dies i horaris que s’indiquen en el Pla per a este període. Sempre se sol·licitarà, almenys, una per finca.

Les declaracions responsables han de ser presentades en el registre de l’Ajuntament per a tindre validesa i faran efecte des del mateix moment que es presenten.

Si la declaració està mal emplenada, qui declara serà notificat per via telefònica o per correu electrònic per a corregir la declaració, que ha de ser presentada novament en el registre.

Si la declaració presentada és per a una parcel·la en què estiga prohibida la crema, qui declara rebrà una notificació escrita informant-lo d’este fet i la declaració presentada es considerarà nul·la.

Pla local de cremes – Reglament

Declaració responsable hinvern

Declaració responsable estiu