Pla especial de protecció del conjunt Hort, Casa i Torre Ferraz. Aprovat per la CTU 25/02/2013

T'interessa

Publicació BOP (pdf)

Pla Especial (pdf)