Pla d’Igualtat

Comunicacions, Igualtat, Noticies

L’Ajuntament de Mutxamel comença amb el disseny del seu I Pla d’Igualtat

• Durant els pròxims mesos, l’Ajuntament impulsarà un important procés sociològic de diagnòstic intern.
• Per coordinar el projecte s’ha contractat a la consultora EQUÀLITAT, participació i igualtat, referent a nivell nacional amb quasi 10 anys d’experiència en matèria d’igualtat pública.

L’Ajuntament de Mutxamel, fidel al seu compromís amb la igualtat de gènere i amb la satisfacció i benestar de la seua plantilla, ha decidit emprendre el camí de la igualtat organitzativa i impulsar un diagnòstic sociològic intern per tal de conéixer l’opinió de la plantilla en àrees com la conciliació de la vida familiar, laboral i personal, la salut laboral o l’accés a l’ocupació, entre moltes altres matèries.

Per a aquest fi, la Regidoria d’Igualtat vol comptar amb la participació de tota la plantilla del consistori, amb els sindicats i la col·laboració i simbiosi del Comité d’Empresa. És per això que, des del començament del projecte, s’estan realitzant tasques de comunicació internes i externes per donar a conéixer la iniciativa a totes les persones implicades i demanar la col·laboració estimada i necessària del personal de l’Ajuntament.

Per al disseny d’aquest Pla, l’equip impulsor del projecte, compost per persones empleades de l’Ajuntament i agents d’igualtat de la consultora EQUÀLITAT, participació i igualtat, impulsaran diferents sessions de tipus qualitatiu amb l’objectiu de conéixer les opinions i percepcions de la plantilla en matèria d’igualtat de gènere. A més, s’impulsarà un qüestionari en línia anònim i confidencial per aprofundir en totes les àrees que implica la igualtat pública municipal.

Les tasques de diagnòstic tingueren el seu inici el passat dilluns amb la primera reunió de l’equip impulsor per planificar totes les accions futures i posar sobre la taula les pretensions i objectius d’aquest ambiciós projecte d’igualtat organitzativa.

Una vegada finalitzat aquest procés de diagnòstic, la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament elaborarà el pla d’acció amb totes les mesures pertinents per tal de corregir possibles desigualtats organitzacionals.

Pla d'Igualtat