Mutxamel modernitza per segona vegada el Polígon Industrial Riodel amb una ajuda de l’IVACE

Mutxamel. 22 de desembre de 2023

 

El consistori ha finalitzat les actuacions de millora i modernització del Parc Industrial Riodel previstes per al 2023.

Una subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha permés que l’Ajuntament de Mutxamel poguera escometre un nou projecte de millora i modernització del Parc Industrial. La segona millora que el Parc Industrial té per segon any consecutiu, gràcies a les Convocatòria que per a esta finalitat publica anualment l’IVACE.

L’Ajuntament de Mutxamel, a través de la Regidoria de Desenvolupament Local, Promoció, Desenvolupament Econòmic i Comerç, que dirigix Felicia Mª Aracil Càceres, conscient de la importància dels polígons industrials com a enclavaments estratègics per a l’atracció d’empreses i generació d’ocupació ha impulsat la realització de quatre actuacions executades en el 2023.

Un projecte enviat per l’Agència de Desenvolupament Local a l’IVACE per a concórrer a la convocatòria d’ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2023.

Projecte que ha sigut resolt favorablement per l’IVACE concedint una subvenció de 165.103,55€, a l’ajuntament de Mutxamel amb la qual s’ha pogut finançar el 82,76% del cost de les actuacions realitzades i vinculades al projecte subvencionat.

El pressupost de licitació de les actuacions, que va servir de base per a valoració econòmica de les actuacions remesa a l’IVACE va ser de 199.500,60 € (Iva inclòs) sent el cost després de l’adjudicació del contracte de 154.456,49 €, valor final d’inversió pública realitzada al Parc Industrial Riodel, comptant amb el cofinançament de l’IVACE d’un 82.76%.

Les quatre actuacions realitzades que han aconseguit els objectius plantejats inicialment han sigut:

  1. Millorar en algunes zones l’enllumenat públic reduint el consum elèctric i millorant substancialment l’eficiència energètica de les instal·lacions, havent substituït lluminàries de l’enllumenat públic de vapor de sodi d’alta pressió, per la instal·lació de lluminàries de LED.
  2. Millorar la seguretat viària amb senyalització horitzontal de carrers per a guiar i canalitzar el trànsit i els vianants dins dels carrils de circulació, realitzant amb marques viàries de pintura blanca acrílica, línies delimitadores de carrils, aparcaments i zona de passos de vianants. La senyalització vertical nova realitzada amb les millores en el 2022 s’ha complementat amb una nova senyalització vertical direccionals de trànsit per a pàrquing de camions situada en la rotonda d’accés al PI Riodel. Amb tot això, s’ha millorat les condicions mínimes de visibilitat per als conductors i vianants tant de dia com de nit.
  3. Millorar la xarxa contra incendis. Millorant els hidrants com a equips essencials en un sistema contra incendis, connectats a la xarxa de proveïment d’aigua i que ajuden a subministrar grans quantitats d’aigua quan es presenten situacions d’emergències causades per conats de foc. Per a esta finalitat s’ha realitzat obra civil que inclou demolició de paviments, excavació, retirada de tots els hidrants de columna existents en l’àmbit del PI Riodel i reposició de paviments. S’han instal·lat hidrants enterrats amb arqueta de fosa i vàlvules de comporta ceràmica.
  4. Millora de part de les zones verdes que promoguen la conservació d’este espai públic, millorant les zones d’esplai i esbarjo aconseguint així una major sostenibilitat de la zona industrial, i de les condicions d’esplai i descans per als treballadors. En este sentit s’han col·locat dues taules i bancs de formigó en la zona verda del Carrer Vaig moldre de Gosálvez, així com grava de colors en la primera rotonda d’accés al PI Riodel.

Hui dia, més de 25 empreses realitzen la seua activitat en eixe polígon, convertit en un focus d’atracció permanent d’indústries capdavanteres en diversos sectors econòmics. Gràcies a este nou projecte de millora i modernització del PI Riodel s’ha aconseguit els objectius inicialment plantejats, apostem per l’atracció de noves empreses i la modernització del parc industrial.

Gabinet de Comunicació Ajuntament de Mutxamel

Riodel