Mutxamel destina 80.000 euros per a ajudes a la rehabilitació d’immobles del nucli històric i l’eliminació de barreres arquitectòniques

• Per a optar a la subvenció de façanes, cobertes o mitgeres, les cases del nucli tradicional han de tindre més de 50 anys d’antiguitat

• Les actuacions per a millorar l’accessibilitat amb rampes o ascensors es poden realitzar en domicilis de tot el terme municipal

18 de març de 2022

La Regidoria de Planejament i Gestió Urbanística, dirigida per Vicente Gomis, ja ha obert la nova convocatòria de subvencions destinades tant a la rehabilitació d’immobles situats en el nucli històric tradicional com a la millora de les condicions d’accessibilitat, per a obres i instal·lacions que s’han d’executar durant l’any 2022.

Estes bases renovades, que l’Ajuntament de Mutxamel va aprovar en el ple del passat mes de febrer, mantenen tant les dos línies de subvencions com la seua opció de simultaneïtat -sempre que es complisca amb els requisits de cadascuna d’estes-, però comptaran amb el doble de les quantitats inicialment pressupostades, després de la modificació de crèdits que l’equip de govern va aprovar en el ple extraordinari del passat dimecres. El total serà de 80.000 euros, 40.000 euros per a cada línia.

La part de les ajudes per a rehabilitació està destinada a immobles situats en el nucli històric tradicional que compten amb una antiguitat superior a 50 anys, i inclouen no sols les obres a realitzar en la façana principal, sinó també en les cobertes i mitgeres.

Esta línia exigix també com a requisit previ tindre redactat i en vigor l’Informe d’Avaluació d’Edificis, els honoraris de redacció dels quals també s’inclouen entre els conceptes subvencionables, igual que els de redacció de projectes, direcció d’obra i d’execució, certificats, etc. El total d’ajuda a  què es pot optar per esta línia es manté: fins a un 40% per a immobles que compten amb algun grau de protecció i fins al 30% per als restants.

La segona línia, destinada a actuacions que milloren l’accessibilitat dels immobles de tot el terme municipal, manté també el seu percentatge de subvenció: fins a un 30% del cost de les obres o instal·lacions, com ara eliminació de barreres arquitectòniques mitjançant rampes, implantació d’ascensors, etc. En este cas, la data de construcció dels immobles ha de ser anterior a 1996, amb una excepció per a aquells més recents on visca alguna persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Les principals novetats d’esta convocatòria, a més d’haver-se duplicat les quantitats destinades a estes partides, són, d’una banda, l’obertura de dos períodes de sol·licitud, la qual cosa permetrà atorgar les primeres d’estes a finals de juny, sense esperar a final d’any; i l’ajust dels criteris de prorrateig en cas que les sol·licituds presentades superen la dotació de la subvenció, prevaldran  aquelles que no hagen obtingut ajudes a través d’altres Administracions Públiques.

El termini de sol·licitud d’este primer període ja està obert i acaba el 31 de maig. El segon termini serà des de l’1 de juny fins al 31 d’octubre de 2022.

Enllaç publicació BOP:

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/03/14_50/2022_001364.pdf

rehabilitacion-casas-casco-historico Mutxamel