Llicència d’ocupació per a edificacions existents sense títol habilitant anterior en situació de Fora d’Ordenació en el Sector XII del P.P. La Glòria.

T'interessa

ACORD JGL 09/06/2022 (pdf)