L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL POSA Al SERVEI DEL CIUTADÀ UNA ESTACIÓ DE REPARACIÓ DE BICICLETES I UN APARCABICIS EN L’EXTERIOR DEL NOU MERCAT MUNICIPAL

Per a facilitar als ciutadans la utilització de la bicicleta i fomentar el seu ús en els desplaçaments al nou mercat municipal situat en el centre urbà, l’Ajuntament de Mutxamel ha habilitat en l’aparcament situat en la part posterior del mercat, una zona amb aparcabicis que inclou una estació de reparació de bicicletes.
Amb l’Estació de Reparació de bicicletes l’Ajuntament de Mutxamel vol fomentar la mobilitat sostenible, impulsant l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i respectuós amb el medi ambient alhora d’ajudar en la seguretat de l’ús de la bicicleta, facilitant una posada a punt i reparacions bàsiques que l’usuari realitza per si mateix.
Amb aquests equipaments d’ús lliure i gratuït, volem afavorir la visita al mercat amb bicicleta, transmetent la imatge d’un establiment modern i saludable. Aquesta actuació fomenta la mobilitat sostenible, sense emissions de gasos efecte d’hivernacle i vincula la visita al mercat amb hàbits de mobilitat saludable, que repercuteixen sobre la millora de la qualitat de vida dels veïns de Mutxamel.
El ciclisme és un dels esports que més es practica actualment, no sols com a esport sinó també com un hàbit de vida. Cal tindre en compte que el ciclista urbà no sol portar eines a mà, i en rutes de llarg recorregut tant ciclistes de carretera com de muntanya no porten totes les eines necessàries, ni disposen d’un taller a prop per a poder realitzar reparacions bàsiques, continuar la seua ruta i fer-ho amb seguretat.
L’estació que proporciona l’Ajuntament de Mutxamel als seus ciutadans, presenta unes característiques en els seus materials adequats al clima d’aquesta zona, fent-la molt resistent. Inclou un codi QR que permetrà conéixer el funcionament amb enllaç a vídeos d’utilització del producte. A més, disposa d’un altre codi QR que donarà accés al mapa localitzador de tots els punts instal·lats utilitzat pel fabricant. Està equipat per a poder fer treballs de manteniment bàsic en les bicicletes, com l’unflat o canvi de les rodes, l’atapeït de caragols, l’ajust dels frens o la de reparar una burxada. Té incorporat:
• Bomba d’unflat amb adaptador multivàlvules, fins a 10 Bars de pressió.
• Taula orientativa amb informació de la pressió de rodes necessària per a cada tipus de roda.
• Eines: tornavís pla, tornavís estrela, kit de claus Torx, kit de claus Allen, claus fixes, clau anglesa i dos desmuntables. Aquestes eines van unides a l’estructura per cables d’acer.
• Suport de dues barres embuatades amb cautxú per a penjar la bicicleta i facilitar la reparació.
• Porta amb moneder, amb el mateix sistema d’ús que els carros de supermercats.
El Servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Mutxamel, impulsor d’aquesta actuació, va concórrer a la subvenció convocada per la Directora General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, en matèria de comerç, consum i artesania per la qual es concedeixen ajudes directes a entitats locals valencianes per a l’exercici 2023 (CMMOAY), per despeses realitzades en actuacions de renovació de mercats municipals, mitjançant la introducció o millora d’equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial. Aquesta inversió en concret ascendeix a 3.811,50 € havent sigut finançada en un 90% per Conselleria gràcies a la seua la resolució favorable del Conseller, per a la realització de les actuacions especificades.

bicis