L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL INICIA EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

Noticies

La Regidoria de Medi Ambient ha contractat la redacció del Pla del Mobilitat Urbana Sostenible, el qual permetrà assegurar un equilibri entre les necessitats de mobilitat i accessibilitat dels ciutadans, al mateix temps que afavorix la protecció del medi ambient, la cohesió social i el desenvolupament econòmic.

Els hàbits actuals de mobilitat a la ciutat es caracteritzen per una expansió urbana contínua i una dependència creixent al vehicle privat, el que produïx un gran consum d’espai i energia i uns impactes mediambientals considerables.

Per això, els PMUS tracten de canviar el comportament en les pautes de mobilitat de la ciutadania, mitjançant propostes d’actuació amb la implantació de les quals es promou maneres de desplaçaments més sostenibles, des del punt de vista mediambiental a les ciutats i municipis; com ara la mobilitat per als vianants, amb bicicleta i el transport públic, a través d’estratègies integrades, sense ser incompatible amb el creixement econòmic i amb una coordinació equilibrada entre els usos del sòl i la mobilitat.

Per a fer front a esta problemàtica i planejar solucions, el mes de maig passat la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Mutxamel va formalitzar el contracte de redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

L’elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible requerix de la participació de la ciutadania, de manera que es puga realitzar una anàlisi detallada de la situació inicial, per tal que les mesures que sorgisquen del Pla siguen concordes amb els problemes detectats. Per esta raó, es posa en marxa un procés de participació ciutadana, perquè tots els veïns i veïnes de Mutxamel puguen aportar la seua opinió en el desenvolupament del Pla de Mobilitat. Per a això, s’ha dissenyat una enquesta que analitzarà els hàbits de desplaçament dels ciutadans, que es pot omplir en els enllaços següents:

Enquesta en castellà: https://forms.office.com/r/dhPJxYE2f1

Enquesta en valencià: https://forms.office.com/r/PZTezwFfb0

Enquesta en anglés: https://forms.office.com/r/UJhJw37GHk

Per a elaborar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mutxamel, l’Ajuntament ha sol·licitat la subvenció de la Diputació d’Alacant, dins de la “Convocatòria redacció d’inventaris i diagnòstics de mobilitat urbana i redacció de nous Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)” Any 2021.