La Policía Local de Mutxamel realiza una formación para la correcta utilización de las “Taser”

La Policia Local de Mutxamel realitza una formació per a la correcta utilització de les “Taser”

La formació es va realitzar amb contingut teòric i pràctic
El cos de la Policia Local de Mutxamel ha dut a terme recentment la formació com a Operador del Dispositiu Electrònic de Control – TASER T7. Aquesta formació, impartida pels propis instructors habilitats de la plantilla, consistent en una part teòrica i una altra amb aplicació pràctica, en un escenari simulant intervencions quotidianes. Gràcies a aquest curs, els i les policies de Mutxamel, podran fer un ús reglamentari i controlat d’aquests dispositius, que tenen una gran efectivitat en casos en els quals es requereix immobilitzar a persones que presenten una important agressivitat o risc, tant per a ells com per a altres persones.
Aquests dispositius de dotació, d’última generació, es complementen amb una càmera d’enregistrament que portarà l’agent que vaja a fer ús d’aquest, de manera que totes les intervencions queden gravades en lloc segur, la qual cosa suposa una garantia tant per a la persona sobre la qual s’aplique, com per al propi policia.

Formación Taser Policía Local Mutxamel
Formacion Taser Policia Local Mutxamel
Formacion Taser Policia Local Mutxamel