La Diputació Provincial d’Alacant subvenciona el tractament de la vegetació en les àrees recreatives

Medi ambient, Noticies

L’Ajuntament de Mutxamel ha obtingut una subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant per al tractament de la vegetació en les àrees recreatives.

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en sessió Ordinària celebrada amb data 8 de maig de 2023, va adoptar la Resolució de la convocatòria de subvencions per a la prevenció d’incendis forestals en els municipis de la província d’Alacant: redacció i execució dels Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF), anualitat 2023, sent subvencionat l’Ajuntament de Mutxamel amb una quantitat de 17.857,00 €, per a les actuacions de tractament de  la vegetació en àrees recreatives, incloses en el PLIPIF local de Mutxamel.acutaciones plpifacutaciones plpif

acutaciones plpif