Inici del període d’hivern del Pla Local de Cremes de Mutxamel 2023-2024

Medi ambient, Noticies

El pròxim 16 d’octubre s’inicia el període d’hivern recollit en el Pla Local de Cremes de Mutxamel.

Per tant, totes aquelles persones que vulguen realitzar cremes agrícoles relacionades amb activitats que es desenvolupen de manera tradicional, en les quals és necessari l’ús del foc, hauran de presentar una declaració responsable de cremes per al període d’hivern.

Abans de la presentació de la declaració responsable en el registre de l’Ajuntament, es recomana consultar la ubicació de la parcel·la respecte al sòl forestal en el correu agricultura@mutxamel.org .

Les declaracions responsables han de ser presentades en el registre de l’Ajuntament per a tindre validesa i tindran efecte des del mateix moment de la presentació fins a la finalització del període d’hivern.

Els formularis es poden descarregar en la web de l’Ajuntament.

Des de la Regidoria d’Agricultura recomanem que el tràmit de registre es realitze a través de la seu electrònica.