Guía per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració local

Igualtat, T'interessa

L’Ajuntament de Mutxamel se suma a la resta d’institucions que col·laborem en l’edició d’aquesta guia que completa la campanya «Valencià per la igualtat» que es va iniciar amb les 10 recomanacions per a usar un llenguatge igualitari.

Fa anys que hem apostat per la igualtat i han sigut moltes les actuacions preses, però sabem que encara hi ha molt a fer. Per eixe motiu anem sumant propostes, com l’aprovació del reglament del Consell d’Igualtat i de la Dona de Mutxamel.

Al costat de totes aquestes accions hem de posar a l’abast del personal que treballa a l’Ajuntament, i de la ciutadania en general, materials que afavorisquen la igualtat, entre els quals es troba usar un llenguatge inclusiu.

Eixe és un dels objectius del manual que us oferim, que no podem oblidar que és també un seguit de normes per a assolir un llenguatge administratiu clar, senzill i entenedor, amb una voluntat ferma de comunicar i fer arribar el missatge a les persones receptores de la manera més precisa. I al mateix temps el llenguatge inclusiu el que pretén és posar de manifest, en eixe mateix missatge, que les dones estan presents en tots els àmbits de l’administració i la societat. Esperem que amb aquesta eina de comunicació aconseguim una societat més inclusiva i igualitària.

Guia llenguatge igualitari (pdf)