Guia de Drets de Dones Víctimes de Violència de Gènere

T'interessa

La guia que es presenta, està elaborada per la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere.
En ella es troben recollits tots els drets que tenen les dones que es troben en aquesta situació, així com diferents situacions que es puguen donar:

  • Drets específics de les víctimes de violència de gènere.
  • Drets de les dones estrangeres víctimes de violència de gènere.
  • Drets de les dones espanyoles víctimes de violència de gènere fora del territori espanyol.
  • Drets de les víctimes del delicte dels quals també són titulars les víctimes de violència de gènere.

Guia