Guia d’actuació per a dones víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual

Igualtat, T'interessa

La present guia està dirigida a dones que es troben en una possible situació de tràfic o d’explotació sexual o bé estan en una situació de vulnerabilitat social en contextos de prostitució. Inclou nombre de telèfons d’emergència, informació sobre assessorament jurídic especialitzat i/o atenció social i/o psicològica

Guia d’actuació. (pdf)