El I Pla de Joventut de Mutxamel proposa 78 accions per a fomentar el desenvolupament de les persones joves

Comunicació, Notes de premsa, Noticies

L’estudi, elaborat durant dos anys, planteja actuar sobre oci, cultura i esport, desenvolupament personal i comunitari, formació i emancipació

27 de desembre de 2022

Mutxamel ja disposa del seu primer Pla de Joventut de Mutxamel. Després de dos anys de treball realitzat per la Regidoria de Joventut, aquest pla es presenta com una doble oportunitat per a estructurar tot el que ha fet l’ajuntament en matèria juvenil durant aquests últims anys, sinó també per a establir unes línies i accions de present i futur. En concret, el projecte planteja 78 accions determinades, repartides en els quatre àmbits d’actuació que s’han abordat en aquest estudi: oci, cultura i esport; desenvolupament personal i comunitari; formació; i emancipació.

El pla va ser aprovat a la fi de novembre, amb una vigència de tres anys, de 2022 a 2025, per la qual cosa ja està en vigor. Dies arrere, va ser presentat en públic, en un acte on van intervindre la regidora de Joventut, Inmaculada Pérez, la responsable de la Unitat de Cultura i Joventut, Mónica Gascón, i l’autora del pla, Lucía Molares, que ha exercit la labor tècnica de Joventut aquests últims mesos.

L’edil Inmaculada Pérez va destacar que ara, “des de la Regidoria de Joventut, ens toca mantindre aquest pla en actiu i fomentar l’esperit participatiu, fent costat als joves mitjançant la seua implicació, participació i intervenció. Volem que des de les seues experiències puguen desenvolupar en igualtat d’oportunitats, la plenitud de les seues capacitats i habilitats, així com adquirir aprenentatges i prendre decisions per a dur a terme accions que responguen als seus interessos, inquietuds i necessitats”, va afegir la regidora.

Consulta ací el I Pla de Joventut de Mutxamel:

El procediment per a l’elaboració de l’I Pla de Joventut de Mutxamel va començar amb la recollida de dades estadístiques de fonts oficials, proporcionats per diferents àrees municipals. Després es van analitzar els plans municipals existents. Es van realitzar enquestes a la població jove de 12 a 30 anys, els resultats dels quals es van analitzar. També es van entrevistar persones claus per a l’elaboració i construcció del pla, així com joves de 20 a 30 anys. El pla ha comptat amb la subvenció de l’Institut Valencià de la Joventut.

 I finalment, el passat 30 de juny es va desenvolupar el  I Fòrum Jove, un espai de debat obert a tot el col·lectiu juvenil de Mutxamel. Amb tota la informació recollida, tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu, es va poder obtindre una visió global de la realitat actual del municipi, identificar els recursos existents, així com les necessitats i aspectes a millorar, i conéixer els interessos, preocupacions, necessitats i propostes de la població jove de Mutxamel.

Principis. Idees força i accions

El pla està basat en set principis i en quatre idees força, recollides per l’Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023 (EVJ). Els principis són:

•          Integralidad, transversalitat i proximitat

•          Perspectiva de gènere

•          Participació, cooperació i codecisió

•          Igualtat i solidaritat generacional

•          Inclusió activa i efectivitat de drets

•          Corresponsabilitat

•          Autonomia i autogestió

Les idees força de l’Estratègia Valenciana de Joventut són:

•          Interlocució i vincle amb les persones joves

•          Experimentació i aprenentatge

•          Apoderament

•          Transformació digital

Quant a les accions a desenvolupar, l’àmbit d’actuació amb més accions és oci, cultura i esport on es proposen 25 accions. Diverses d’elles donen continuïtat al treball realitzat, com les setmanes temàtiques d’interés juvenil, les visites a esdeveniments juvenils, les eixides d’oci organitzades (guerra de pintura, karts, etc.), o activitats d’oci com el SkpaJove, el taller cuina, l’Escola Urbana, la LudoJove, el Teatre Jove o els concursos juvenils. Altres activitats amb noves, com el Projecte n(IN)i, basat en recollida, gestió, elaboració i posada en marxa d’iniciatives juvenils que compartisquen els principis, les idees força, i els objectius plantejats en el present àmbit del Pla de Joventut. El projecte n(IN)n té abast en els quatre àmbits d’actuació.

Quant al desenvolupament personal i comunitari, el pla recull 21 accions, on es dona continuïtat a l’assessoria d’afectivitat i sexualitat, la Prevenció Jove, la coordinació i treball col·laboratiu amb UPCCA (Unitat d’Addiccions), els tallers d’educació emocional i habilitats socials, o l’assessoria d’associacionisme. Quant a formació s’inclouen 19 accions, on prima el contacte directe amb els instituts d’Educació Secundària, els corresponsals juvenils, les jornades d’informació i acompanyament (sol·licitud de beques, ajudes municipals, garantia juvenil, etc), l’assessoria formativa i el Programa d’orientació acadèmica i laboral (JOve OPortunitat JOOP). I finalment, sobre emancipació es plantegen 13 accions, enfocades a establir una xarxa de suport per al foment i cerca de l’ocupació juvenil, col·laborar en la realització d’un estudi diagnòstic sobre les oportunitats d’habitatge per a la població jove de Mutxamel, i incrementar la difusió sobre ajudes i oportunitats que afavorisquen l’emancipació.