El Consell Escolar demana a la Conselleria que construïsca un centre integrat de Formació Professional a Mutxamel

L’Ajuntament recorda a Educació que des de 2007 disposa d’un terreny cedit per a construir esta instal·lació, necessària per a cobrir la demanda en formació qualificada

El Consell Escolar també dona el seu suport a l’IES Mutxamel perquè puga implantar la doble titulació en dos cicles formatius de grau superior

14 de març de 2022

El Consell Escolar Municipal de Mutxamel va acordar en la seua última reunió sol·licitar a la Conselleria d’Educació que construïsca en estE municipi un Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP), per al qual disposa d’un terreny cedit per l’Ajuntament des de l’any 2007, una parcel·la qualificada de dotacional educativa, situada en la zona de l’Almaixada. Esta proposta del regidor d’Educació, Rafael García Berenguer, va ser recolzada pel Consell Escolar que, al seu torn, va tornar a recordar la necessitat que s’amplie l’IES Mutxamel, demanda realitzada fa diversos anys i de la qual es continua esperant resposta per part del Consell.

El regidor d’Educació, Rafael García Berenguer, va informar els membres del Consell Escolar Municipal que, l’any 2007, l’Ajuntament de Mutxamel va cedir uns terrenys a la Conselleria d’Educació per a la creació d’un centre integrat de Formació Professional. En concret en el ple del 27 de novembre de 2007, la corporació va cedir al Consell una parcel·la de 18.000 metres quadrats, amb la qualificació de dotacional educatiu, situada en la zona de l’Almaixada. En estos 14 anys, la Conselleria no ha manifestat la seua intenció d’aprofitar eixos terrenys per a construir un nou centre, encara que des de l’Ajuntament de Mutxamel s’ha insistit en esta possibilitat.

De fet, el passat 13 de desembre de 2021, el regidor d’Educació, acompanyat per la tècnica municipal de l’àrea, es va reunir a València amb el director general d’Infraestructures Educatives, Víctor García Tomàs, on li van tornar a facilitar tota la informació perquè la Conselleria inicie l’expedient d’ampliació de l’IES Mutxamel, així com es reconsidere la possibilitat de construir en el terme de Mutxamel un centre integrat públic d’FP. En un informe de la Cap del Servei de Patrimoni Municipal de Mutxamel es recorda a la Conselleria la posada a disposició, l’any 2007, d’“uns terrenys de titularitat municipal per a la construcció d’un nou institut, possibilitat que considerem oportuna per al creixement poblacional de la zona i per les deficiències en el transport públic de la comarca”.

La resposta de la Direcció General d’Infraestructures Educatives, rebuda ja per l’ajuntament, indica que després d’abordar l’assumpte de l’ampliació de l’IES i davant la necessitat de disposar de noves parcel·les, “la manera més àgil i ràpida és mitjançant el Pla Edificant”. A la vista d’esta resposta, el regidor d’Educació va traslladar al Consell Escolar les pròximes gestions a desenvolupar per l’ajuntament, que passen per reclamar de nou a través de la plataforma de construcció de centres educatius de la Generalitat, tant l’ampliació de l’IES Mutxamel com de la construcció d’un edifici de nova planta, destinat a centre integrat d’FP.

En opinió de l’edil d’Educació, “la Conselleria ha de reconéixer que Mutxamel està ací i que va cedir terrenys fa 14 anys per a este fi. Considerem que ha de considerar construir un CIPFP en este municipi, en una zona com l’Almaixada, que està molt ben comunicada amb les altres poblacions de la comarca de l’Alacantí, a més d’assumir la necessària ampliació de l’IES Mutxamel”, ha recalcat l’edil.

consejo escolar mutxamel 7 marzo 2022

Altres acords

 Al marge d’esta petició llançada a la Conselleria, el Consell Escolar ha acordat donar suport a la petició de l’IES Mutxamel perquè puga implantar la doble titulació en els Cicles Formatius de grau superior de tècnic superior en ‘Desenvolupament d’aplicacions web’ i ‘Administració de sistemes informàtics en xarxa’. Estos dos cicles de grau superior van ser concedits per la Conselleria al maig de 2021 i s’impartixen des d’este mateix curs 2021-2022. L’objectiu ara de l’IES Mutxamel és que Educació accepte la doble titulació de tots dos, la qual cosa redundarà en la millor qualificació de l’alumnat que decidisca realitzar estos estudis.

Una altra novetat per al pròxim curs és que la Conselleria d’Educació ha acceptat que s’impartisca en l’IES Mutxamel el grau mitjà del cicle de Perruqueria i Estètica, que ampliarà l’oferta ja existent d’FP bàsica de Perruqueria i Estètica.

A estos canvis cal afegir que l’IES L’Allusser també ha sol·licitat el Batxillerat d’Arts, en la variant de Música, per a este centre d’educació secundària. La proposta formulada des de l’institut va rebre el suport unànime del Consell Escolar en una reunió celebrada al febrer.

Guies d’absentisme

En esta mateixa reunió del Consell Escolar, la Regidoria d’Educació va presentar les guies de prevenció de l’absentisme elaborades per eixe departament municipal. En concret s’ha creat una guia per a famílies d’Educació Infantil i Primària, una altra per a famílies d’Educació Secundària i el protocol a seguir pel col·lectiu docent, on s’especifiquen les actuacions coordinades, que s’activen quan es produïx un cas d’absentisme escolar, amb la finalitat de garantir l’assistència de l’alumnat als centres educatius. Este material es distribuirà entre tota la comunitat escolar de Mutxamel.