Donació a Càritas

Noticies

El passat ple del dia 22 de desembre tots els grups polítics per unanimitat van decidir donar la seua assignació anual, la qual correspon a cada grup municipal depenent la quantitat segons el nombre de regidors obtinguts en les ultimes eleccions, segons disposa  el reglament orgànic municipal .

Han donat la quantitat de 15000 euros a cáritas, ja que aquesta es troba fent una labor molt important dins del municipi per a totes aquelles persones que a causa de la situació del covid no poden portar un plat de menjar ni pagar factures.