CONCESSIÓ D’AJUDES PER AL TRACTAMENT DE CONTROL DE DÍPTERS

Noticies

10/11/2020

La Diputació d’Alacant ha aprovat la Convocatòria per a la concessió d’ajudes per als tractaments de control de dípters en Municipis de la Província d’Alacant, Anualitat 2020.

Dins d’esta convocatòria es realitza una distribució de la dotació econòmica en dos categories de municipis:

Municipis amb població de fins a 20.000 habitants amb un total de 200.000€

i en els Municipis amb població superior a 20.000 habitants amb una dotació de 96.400 €.

L’Administració Provincial ha concedit a Mutxamel la quantitat de 3.563,45 €, la qual va destinada al control de dípters en el municipi .

Les subvencions es faran efectives als beneficiaris amb la presentació prèvia dels corresponents justificants en el Registre General de la Diputació d’Alacant, que s’ha de presentar en el termini de tres mesos des de la finalització de l’activitat, i no podrà en cap cas ser després del 15 de novembre de 2020.

logo diputación