Calendari d’admissió i matrícula a les escoles oficials d’idiomes per al curs 2023-2024

Educació, T'interessa

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valencaina (DOGV), el calendari d’admissió i matriculació per al curs 2023-2024 a les escoles oficials d’idiomes (EOI) d’Educació.

Aquesta xarxa d’EOI, que està present en 72 municipis per mitjà de 81 ubicacions diferents, entre seus principals i seccions, permet aprendre 17 llengües: alemany, anglés, àrab, eusquera, francés, grec, italià, japonés, portugués, romanés, rus, xinés, neerlandés, finés, polonés, valencià i espanyol per a estrangers. 

El procés telemàtic per a sol·licitar plaça a les escoles oficials d’idiomes estarà obert en el web telematricula.es en fase ordinària des de les 12.00 hores del 19 de juny fins a les 23.59 hores del 3 de juliol. L’admissió s’obrirà de nou en convocatòria extraordinària en setembre, en aquest cas des de les 12.00 hores del dia 15 fins a les 23.59 hores del dia 20.

Es poden presentar, en una única sol·licitud telemàtica, un màxim de 50 combinacions horàries, en les quals estaran indicats l’idioma, l’EOI triada, la seua ubicació, el nivell, el curs i la franja horària que més s’ajuste a les preferències de les persones sol·licitants, en un màxim de tres idiomes. 

La novetat d’enguany és que en telematricula.es hi haurà dos processos d’admissió diferenciats en el mateix període: un per a les EOI presencials i un altre per a eoivirtual.com En aquest últim cas, en la sol·licitud telemàtica es podrà triar un màxim de tres idiomes ordenats per prioritat, encara que l’assignació final serà d’un idioma màxim. Totes les persones que participen en els dos processos d’admissió han d’indicar en la seua sol·licitud la prioritat en la convocatòria de l’ensenyament virtual. 

Les persones sol·licitants que obtinguen plaça en l’admissió ordinària hauran de formalitzar la matrícula en l’EOI corresponent entre l’11 i el 31 de juliol. La formalització de la matrícula en l’EOI virtual serà completament telemàtica, mentre que en la resta es farà de manera presencial. No obstant això, cadascuna de les EOI publicarà tota la informació sobre el procediment de formalització de la matrícula en el web del centre.

Els resultats de l’adjudicació de vacants en convocatòria ordinària es podran consultar en telematricula.es l’11 de juliol. En el cas de la convocatòria extraordinària, els resultats de l’adjudicació estaran disponibles en <telematricula.es> el 25 de setembre, i a partir d’aquest dia les persones candidates que hagen obtingut plaça podran formalitzar la matrícula a l’EOI assignada.

Pel que fa al personal docent dels centres educatius valencians sostinguts amb fons públics, la Conselleria d’Educació recorda que tenen al seu abast el Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP), que permet accedir als cursos de les EOI de manera gratuïta per tal de millorar el seu nivell de valencià, anglés i francés. 

El professorat interessat a participar en les accions formatives del PIALP haurà de completar una sol·licitud telemàtica per mitjà de la plataforma Ovidoc, l’oficina virtual del docent.

El termini de presentació de sol·licituds per als cursos gratuïts d’anglés, valencià i francés per al professorat del PIALP de nou ingrés estarà obert en la plataforma Ovidoc des de les 12.00 hores del 29 de maig fins a les 23.59 hores del 2 de juny, i les llistes de persones admeses es publicaran a partir del 12 de juny.

  • La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica en convocatòria ordinària serà del 19 de juny al 3 de juliol, i del 15 al 20 de setembre en convocatòria extraordinària 
  • Les persones que obtinguen plaça en l’admissió ordinària hauran de formalitzar la matrícula en l’EOI corresponent de l’11 al 31 de juliol

Calendari admisió EOI

CSP