Apunta’t a Protecció Civil

L’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Mutxamel, és un organisme de caràcter local encarregat de la gestió de la Protecció Civil. Aquestes agrupacions són unitats operatives de Protecció Civil que s’estableixen a nivell municipal per a garantir la seguretat i el benestar de la població davant situacions d’emergència i desastres.

 L’Agrupació de Protecció Civil de Mutxamel està composta per voluntaris capacitats i organitzats, que es dediquen a la prevenció, preparació, resposta i recuperació en casos d’emergència. Aquests voluntaris reben formació en primers auxilis, rescat, maneig d’incendis, gestió de riscos, entre altres aspectes relacionats amb la protecció civil.

 Les funcions principals de l’Agrupació de Protecció Civil de Mutxamel poden incloure:

  1. Prevenció: Realitzar activitats de conscienciació, educació i promoció de la cultura de la prevenció entre la població del municipi. Això pot incloure xarrades, tallers, campanyes informatives, simulacres i exercicis d’evacuació.
  2. Alerta i resposta: Participar en la detecció precoç de situacions d’emergència, així com en la coordinació i execució d’accions immediates per a salvaguardar la vida i el patrimoni de les persones afectades. Això pot involucrar l’atenció de primers auxilis, cerca i rescat, gestió d’albergs temporals i suport logístic.
  3. Suport als serveis d’emergència: Col·laborar amb els cossos de bombers, serveis mèdics, forces de seguretat i altres organismes de resposta en situacions d’emergència. Això pot incloure el subministrament d’informació, la coordinació de recursos, el suport logístic i altres tasques segons les necessitats del moment.
  4. Recuperació: Participar en les labors de recuperació posterior a una emergència, col·laborant en l’avaluació de danys, suport psicosocial als afectats, assistència humanitària i altres accions per a facilitar la volta a la normalitat en el municipi.

 L’Agrupació de Protecció Civil de Mutxamel treballa en estreta col·laboració amb les autoritats municipals i altres organismes de protecció civil a nivell regional o nacional, formant part integral del sistema de gestió d’emergències. La nostra labor és fonamental per a enfortir la resiliència de les comunitats locals davant esdeveniments adversos i garantir una resposta eficaç en cas de desastres.

 Pertànyer a una Agrupació de Protecció Civil Local implica formar part d’un grup de voluntaris compromesos amb la seguretat i el benestar de la seua comunitat. Ser membre d’una agrupació implica assumir responsabilitats i participar activament en activitats relacionades amb les emergències. A més, et brinda l’oportunitat d’adquirir coneixements, habilitats i experiència en la protecció civil, i et permet exercir un paper actiu en la prevenció i resposta a situacions d’emergència en la teua comunitat.

 Per a obtindre més informació específica sobre nosaltres, no dubtes a posar-te en contacte per les següents vies, i estarem encantats d’ajudar-te.

Email: proteccioncivil@mutxamel.org

Telèfon: 690 05 17 18

Facebook: Protecció Civil Mutxamel – Alacant

Solicitud Protección Civil (pdf)

Autorización menores (pdf)

Imagen1

imagen2

imagen3

Imagen4

imagen 5
Protección Civil