APROVAT EL Ier. PLA D’IGUALTAT INTERN DE L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL

Igualtat, Noticies

21/12/2021

Per acord del Ple Municipal de data 28 d’octubre de 2021, s’ha aprovat l’I Pla d’Igualtat intern d’Oportunitats de Dones i Homes de l’Ajuntament de Mutxamel.

Es publica per a general coneixement, el document aprovat.

I Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Mutxamel 2021-2025 (pdf)

CSP