Aprovació i publicació en el BOP núm. 47 de 08.03.23 de les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a la Rehabilitació d’immobles situats en el Nucli Històric Tradicional i els inclosos en el vigent Catàleg de Cases de l’Horta i millora de les condicions d’accessibilitat dels edificis.

Documentos (pdf)

Anuncio