Ajudes al transport juvenil “Bono Jove” 2024

Noticies

Atenció, joventut de Mutxamel!

Les AJUDES AL TRANSPORT JUVENIL “BONO JOVE” 2024 ja estan disponibles! Esta convocatòria està dissenyada per a fer costat econòmicament als joves de Mutxamel, entre 14 i 30 anys (nascuts entre 1994 i 2010), per a cobrir part de les despeses del transport públic.

El nostre objectiu és promoure l’ús del transport sostenible i fomentar la utilització del transport públic com mig preferent de desplaçament.

 • Les modalitats d’ajuda són:
 • Adquisició de bicicleta elèctrica o patinet elèctric
 • Adquisició de bicicleta convencional
 • Quilometratge
 • Transport públic
 • Sol es podrà optar a una de les modalitats d’ajuda.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 30 de setembre de 2024.

Les sol·licituds podran presentar-se en l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania (OMAC). Per a ser beneficiari de les ajudes s’hauran de complir una sèrie de requisits:

 • Estar empadronat/a a Mutxamel amb anterioritat a l’1 de setembre de 2023.
 • Autoritzar l’Ajuntament de Mutxamel perquè consulte les dades en el Padró d’Habitants.
 • Declaració de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
 • Emplenar la fitxa de tercers.
 • Compromís de complir les obligacions per a receptors.

Teniu tota la informació en la web de l’Ajuntament de Mutxamel: https://ayto.mutxamel.org/area/juventud/ayudas-jovenes/

Qualsevol dubte, podeu demanar-nos informació a la Casa de la Joventut de Mutxamel!

bono jove