Acord Plenari 29.04.21. Resolució al.legacions i aprovació Declaració de l’Incompliment de l’obligació d’urbanitzar de l’AIU sector Convent de Sant Francesc.

Acord (pdf)


Anuncio